Jak działa oczyszczalnia?

Każdy wie czym jest oczyszczalnia ścieków, natomiast nie każdy zna jej zasadę działania. Postaramy się przybliżyć nieco ten złożony temat. W ramach technologii ścieków można wyróżnić działania mechaniczne i biologiczne. Ponadto, wszystkie działania mogą być również chemicznie wspomagane. Dzięki temu, że wszystkie te działania są podejmowane, można cieszyć się z możliwości skutecznego oczyszczania ścieków z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Dzięki temu, do środowiska trafiają jedynie naturalne odpady, które nie są szkodliwe dla ekosystemu.

Droga do głównej przepompowni

Pierwszą drogą, jaką ścieki muszą pokonać jest droga do głównej przepompowni. Po drodze wielkie śmieci i różnego rodzaju przedmioty zatrzymują się na specjalnych kratach. Jest to pierwszy moment selekcji ścieków. Wszystkie przedmioty, które mają powyżej 10 cm są na nich zatrzymywane. Dzięki temu, nie mogą przejść dalej i dalej zanieczyszczać.

Oczyszczanie mechaniczne

To tak naprawdę od tego zaczyna się cały proces związany z oczyszczaniem ścieków. Podczas tego pierwszego procesu ze ścieków usuwane są wszelkie przedmioty, które są ciałami stałymi i mają zdolność do pływania. Usuwane są również grube zawiesiny mineralne i organiczne. Działania podejmowane w tym zakresie polegają m.in. na cedzeniu, rozdrabianiu i odwirowywaniu różnego rodzaju zawiesin i przedmiotów. Dzięki temu, dana partia ścieków może zostać w skuteczny sposób oczyszczona. Dzięki temu, że technologia ścieków wykorzystuje działania mechaniczne, możliwe jest zredukowanie zawiesin w bardzo dużym stopniu. Do wszystkich tych czynności wykorzystywanych jest szereg różnego rodzaju urządzeń. Należą do nich kraty, osadniki, piaskowniki, sita oraz wiele innych urządzeń, które pozwalają na skuteczne wykonywanie całego procesu.

Trzeba pamiętać, że oczyszczanie mechaniczne nie wystarczy, aby właściwie zadbać o ścieki, które powinny zostać pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. W większości przypadków konieczne jest wdrożenie dalszych działań, które będą miały na celu oczyszczenie ścieków i dostosowanie ich w taki sposób, aby nie były szkodliwe dla środowiska. Dzięki temu, że tak się stanie, wszystkie procesy zostaną wykonane we właściwy sposób, z czego można będzie się odpowiednio cieszyć. Najważniejsze jest więc, aby połączyć mechaniczne oczyszczanie ścieków z działaniami biologicznymi. Dzięki temu, można będzie uzyskać cały komplet podejmowanych działań.

Biologiczne działania

Wszystkie ścieki muszą trafić do reaktora biologicznego, który zajmuje się ich odpowiednią obróbką. Reaktor jest w stanie usunąć ze ścieków związki węgla organicznego, azotu i fosforu. Zazwyczaj procesy, które zachodzą w reaktorze obejmują następujące działania:

  • utlenianie związków węgła organicznego,
  • utlenianie związków azotowych
  • redukcję utlenionych związków azotu do azotu gazowego wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego,
  • przemiany związków fosforu prowadzące do zwiększonego wbudowywania związków fosforu w biomasę osadu czynnego,
  • syntezę biomasy osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy osadu czynnego, który dla zachowania równowagi usuwany jest z układu jako osad nadmierny.

Podejmowanych jest również szereg innych działań, w ramach których technologia ścieków pozwala na pełne oczyszczanie ścieków, które mogą dzięki temu być mniej szkodliwe dla środowiska. Praca robotów, które wykonują wszystkie te czynności odbywa się w sposób automatyczny. Człowiek w żaden sposób nie musi kontrolować tych prac. Oczywiście, pewien nadzór jest wymagany, ale nie przez cały proces trwania prac. Dzięki temu, oczyszczanie ścieków odbywa się w mechaniczny i dostosowany do potrzeb sposób. Można w tym czasie zająć się innymi zadaniami.

Źródło: skuma.pl